I  N  T  E  R  E  T  H  N  I  C
     
����� ������� ����� ������ ���������������� ��������������
����������


������ �AZG�


�� ���� ����


13 �������� � ������������� ������ ������������ ������� �� ���������� ��������� ����������� ������ ���������������� ��������������, ������ ���������������� ����� ���������� ���������� �����-����������� � �������� �������������� ������������� �������������� ����, ����, ������������ ����� � ���.

���� - ��������������� ������������ ����������� � ��������������� ������ � ������� ������������ - ��� �������������� ���� �������� ���������. � ���� ������������ ��������� ������ ���� ������ ������ ��������, �������, ����� �����������������: �� ����������� ���� �� ����������� ������ ���� ���� ����� ��������� ������������� 124 ���������������. � ���������� ��� � 1992 ���� ��� ��������� ����� ������������ ������� (���), ������������ �� ����������� ���� ������� 30 �����������-���������� �����������-�����. ������������� ��� ����� ���������� ������ � ������, ������� ��������������� ������ ��� � �������������� �� ������� ����������� � �������������� ������������� �������������. ����� �� ��� � �������� ���������� ����� ���������������� �������������� (����), ������� �� ���������� ���������� ��� ������������ ���������� � ��� ������������: ������� ������, ���������� ������������, ���������, � ������ �� ��������� ����������.

�����-����������� ������ ������������ ��������� ��� ���� ���������, ������� ��������� � ������ ������. ��������� �� ����������� �� ������ �������������� ���, ��� � ������� ������������� � ��������������, �������������� ����, ��� ������������ � �������� � ����������� ������������ ������, ������� � ��������������, �������, � ���������, �������� � ���������� ������ ������, ��� ������ ����������, ��� � �������� ������.

�������� ���� ���� ��������� � ����� ����������� ��� ����� �������������� ������������� �������� �� ������: ����� ��������� �������� � ������, ��� ��������������� ���������� ������� �����������, ��� � ����� �� ������, ��� � ��������� ������������� ������� �� ����� ��������. ����� ��� ������� - ���������� �� ������, �� � ������ ������������� ����������� �� ��� ��������� �� �������, ��� ��� - ������, �����-��������� � ������������� ����, - ������� ��.

���� ��������� ����� ������� �� ��������� �������� �������� ��������������� ������������ �����������, ������������������ ������� � ������� ������ �������������� �����. ������� ���������� � ������ ������� ����������� ����������� � ������ � �����������, �������������� ����������� ������ � ������ ���������� ������������ ��� ��������������. �� ������ ���������� ��������� ������������� �������� 100 ���. ������, � ��� ���������� ����� ���� �������� �� ���� �����������. ���� �� ������������ ������� - � ���������� ������� ����������� ������ ����������� ������������������ ������ � ������ ������. ��������� ������� ��� ���������� � �������, � ������������� � ��������� ���������� � ��� ����� �������� �� ��������� ��������-������ ����.

��������� ���������� �� �������������� � ������������� �������������, ������������ ������������� � ����������� ������������ ��������� ������������� ���� ���� �������� �������, ��� ������ ������� ����� ������� ������� ���������� ��������� �������������� ������������ ����� � �������� ������������ � ������, � ��� � ��������� ������� ������ ��������� ����� ������������ ����������� �������������� ����:

- ������� ������ � ����� � ������ � ��������� ������� �� ������������ ������� ������������� � ���������� ������������, � �� ������ ����� ����� ���� ��� ����������� �������������� ������������ � � ���� �����, ����� � ����� ���� ��� �������������� ���� � ���� � ��������, - ���������� ���� �������������.

��������� ������� ��������� �������� ������� �����������, ��� �� ����������� ���� � ���� �������� ���������������� �������� �� �������� ��������������� ��������� ��� ����� ������������� ����, � � ������� � �������� ������� ��������������� � ������������������� ����������� ������� 26 ���������� �����������, ���������� �� ������ � ����� ��������������� ���������:

- � ����� �������������� ����������� �������� ���������� ���� ��������� ������ ����� � ����������� �� ���������� ���� 140 ������������� ��������, 728 ������������ ������������� � 400 ��������� ����������. �� ��������� �������� � �������� ������� � �������������� �����������, ��������� ������������� �������� ���� ���������� ������� �������� � �������������� ����������� ��������, ������������ ���������� ���� �� �� �����������, - ���������� ��.

� ��������� ����� � ������������� ���� ������������� ����� ����� ���������� ���������� ������ ������� � ������������ �����. ���������� �� ������������ ����� � ���� ����������� ��� ������, � ������� �� ����� ���� �������������� � ������� ��������������� ������� � ������ ������ ����� �������� ����� � �������������� ������� � ����� ��������� ��������� ������� � ������-���������� ������ ������.

������������� ��������� ������� ��� ������ ������ � ����� ���������� ���������� ��������������� ����� �� �������� �������, � ������ ������ �������� ����������� ����� �������, ������������ ��� ���������, ������������ � ��������������� ���������, ����� ������������� ���� ���������� ������. ��������� � ���������� �����-����������� �� ����������� ����� ������� � ������ ������������, ��� �� ������� ������ ���� ��������� ��� ���� ���, ��� ��� - ��������� ��� ����������� ���� � ���������� ������������ � ������-���������� �������. �������, ��� ����������� ��� �������� ��� ���������������.��������: ������ �AZG�

� 1993-2003
���-������


���� � ��� ���� �������������������� � ���������������
���������� � ����� ������� ���� ������������ ����� �����������,
�� �� ����� ���� �������� �� �� ���� ��������� �� ����� �����.
[email protected]